به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مهدی هوشیار معاون خدمات شهری و محیط زیست با بیان اینکه این طرح در تمامی 42 مجتمع بلند مرتبه این منطقه اجرا خواهد شد بیان کرد: تغییر رفتار در الگوی مصرف و آگاهی از تکنیک های اجتناب از تولید پسماند  و کم کردن رطوبت آن، بهبود تفکیک از مبدا، کاهش حجم زباله خشک، ترغیب به خرید کالاهای بادوام و استفاده مجدد از آنها در این طرح پیش بینی شده است.

او بیان کرد: تاکنون 1882 خانوار تحت پوشش طرح کاپ قرار گرفته اند و طبق برنامه های انجام شده تا پایان تیرماه سال جاری آموزش مابقی شهروندان ساکن در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه اجرایی خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3 ابراز کرد: برای تبدیل  نگرش کاهش پسماند در مبدا در میان شهروندان به یک فرهنگ عمومی باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

او با اشاره به برنامه های اجرایی درطرح مذکور افزود: اداره مدیریت پسماند این منطقه برای تشویق و ترغیب شهروندان اقدام به تهیه گزارش فیلم و مصاحبه با ساکنین مجتمع ها نموده است  و این مراکز را با تعداد ۲۲ مخزن ۱۱۰۰ لیتری ، ۹۰ مخزن چرخدار ۲۴۰ لیتری و ۹۷ مخزن چرخدار ۱۲۰ لیتری از قبل تجهیز و به صورت هفتگی توسط خودروهای ملودی جمع آوری می کند و بهای پسماند خشک ماهیانه به حساب نماینده های ساختمان واریز می‌شود.