به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مجتبی شکری، شهردار منطقه ۱۳ در  بازدیدی که به اتفاق جمعی از معاونین و مدیران از روند ساخت  دستگاه های mrf در کارخانه شهاب خودرو واقع در کیلومتر ٩ جاده کرج صورت گرفت، گفت: این طرح، طی قرار دادی مشارکتی بین پیمانکار و شهرداری تهران منعقد می شود.

او اضافه کرد: این خط پذیرش زباله‌های مناطق7،  ۸ و ۱۴ را هم در دستور کار قرار داده و زباله ۳ منطقه در اینجا پردازش و کم حجم‌سازی می‌شود و شیرآبه‌گیری آن انجام و در نهایت ‌درصد کمی از آن با کوچک‌سازی و فشرده‌سازی به مرکز دفن زباله کهریزک انتقال می‌یابد.

شهردار منطقه ۱۳ یاد آور شد : با افتتاح خط جدید از تفکیک دستی پسماند های خشک ممانعت و کل کار به روش علمی ، مکانیکی و صنعتی صورت می گیرد که این امر آلودگی های زیست محیطی را کاهش می دهد .