به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، نصراله آبادیان با اشاره به کمبود سرانه فضای سبز در محله های مرکزی شهر تهران و استقبال شهروندان از احداث باغچه های محلی در محیط همسایگی افزود: نگاه مدیریت شهری ترویج مشارکت پذیری و ارتقای حس مسئولیت پذیری اجتماعی در بین شهروندان  است که آنان در امور محله خود سهیم بوده و نقش آفرینی داشته باشند .

آبادیان در تشریح برنامه های انجام شده  از سوی اداره آموزش شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی با مشارکت معاونت خدمات شهری و محیط زیست بیان کرد: استفاده از ظرفیت و مشارکت  معاونت ها و ادارات در اجرای برنامه ها موجب هم افزایی و غنی شدن محتوای فعالیت ها می شود که در این برنامه تلاش شد از ظرفیت اداره فضای سبز منطقه و عوامل اجرایی نواحی منطقه  برای بهتر شدن برنامه ها استفاده شود . 

او هدف از ایجاد بالکن سبز در محله ها را ارتقای نمای بصری ساختمان های دارای بالکن برای تلطیف نمای ساختمان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به پایین بودن تعاملات اجتماعی بین همسایگان  اجرای چنین برنامه های فرهنگی و اجتماعی در بخش های آموزشی، ورزشی و مسابقه در فضای تعاملی بین شهروندان موجب افزایش حس تعلق محله ای خواهد شد که در نهایت تقویت تعاملات محلی را رقم می زند .