به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحیدرضا انارکی محمدی با اشاره به اینکه لکه گیری آسفالت در نواحی هفتگانه منطقه با هدف دست یابی به استانداردهای قابل قبول معابر با جدیت در حال انجام است، افزود: در این راستا حدود 500 تن آسفالت در  فروردین، بیش از هزار تن آسفالت در اردیبهشت و بیش از هزار تن از ابتدای خرداد تاکنون در این منطقه توزیع شده است. 

 او با اشاره به اینکه نگهداشت معابر شهر از نظر ایجاد سهولت در تردد عابرین و وسایل نقلیه از اولویتهای حوزه فنی و عمران منطقه است، افزود: به موجب تسهیل در تردد وسایل نقلیه و افزایش مقاومت لایه های زیرسازی معابر در مقابل نفوذ باران و آبهای سطحی روان و هم چنین بهبود منظر شهری این منطقه اقدام به لکه گیری و روکش آسفالت در نواحی هفتگانه کرده که در این راستا در ناحیه یک کوچه واسعی در خیابان  ناصری و کوچه توکلی در خیابان حصاری، در ناحیه دو به ویژه در پاتوق محله هاشم آباد، خیابان کاشی، خیابان  میرزاده و معابر شهرکهای بروجردی و جمهوری در ناحیه سه بهسازی شد. 

شهردار منطقه اضافه کرد:  عملیات روکش آسفالت خروجی بزرگراه شهید نجفی رستگار به خیابان سلیمی و باند کندرو بزرگراه شهید نجفی رستگار در ناحیه چهار،  کوچه های 38 تا 41 و 31 تا 33 افسریه در ناحیه پنج ،  کوچه موسوی شرقی و کوچه تاج میری در ناحیه شش و خیابان الوند، خیابان شاهو و جلیلیان خاور شهر در ناحیه هشت از ابتدای سال 1400 تاکنون انجام شد. 

محمدی با اشاره به اینکه  در مجموع  2539  تن آسفالت  بصورت لکه گیری و روکش دستی در سطح محدوده معابر منطقه با اولویت نظر شورایاران، گزارشات مردم در سامانه های 137 و 1888 و کارشناسی نواحی انجام شده است، یادآور شد: رفع ناهمواریهای آسفالت در معابر تاثیر شایانی در عدم بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه رانندگی خواهد داشت.