به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان با بیان این که پرونده‌های حقوقی مزاحمت‌های شغلی  در کمسیون بررسی  شد، گفت: اعضای کمسیون نهایی بند ۲۰ در این نشست تصمیمات جداگانه‌ای در خصوص تعطیلی  یا تمهید واحدهای صنفی متخلف و مزاحم  اتخاذ  کردند. 

وی  با اشاره به این که مزاحمت‌های شغلی اصناف مربوط به انبارداران، ارائه دهندگان خدمات خودرو، اغذیه فروشان  و نانوایان بیشترین موارد بررسی شده در این کمسیون بود، گفت: پس از بررسی دقیق  کلیه پرونده‌ها، اعضای کمسیون نسبت به  صدور رای تعطیلی یا تمهید واحدهای صنفی مزاحم از جمله انبارهای متخلف تهران اقدام کردند. 

مفاخریان در پایان تصریح کرد: کمسیون نهایی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با حضور زهرا صدراعظم نوری ، رییس کمیسیون سلامت،  محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران و مدیران و کارشناسان مرتبط صبح امروز  در دبیرخانه کمسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون‌شهرداری‌ها  برگزار شد و آرای نهایی مربوط به ۲۱ واحد صنفی ، همچنین آرای نقض شده توسط مراجع قضایی  و کمسیون هم عرض به امضای اعضای کمسیون نهایی رسید.