به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، "مجید رجبی" در این باره گفت: به منظور مبارزه با آفت رایج پوستخوار کاج،  نسبت به پیش بینی و نصب بیش از 1200 تله فرومونی طی دو فاز در جنگل های لویزان، تلو و یاس فاطمی اقدام  شد.

او در ادامه گفت:  از این رو پس از پایش های اولیه توسط کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز، به منظور ردیابی و تشخیص میزان گسترش آفت پوستخوار کاج و اندازه گیری نوسانات جمعیت آنها درفاز اول تاکنون بیش از 280 تله فرومونی در ضلع شرق و غرب بوستان جنگلی لویزان نصب و در برنامه آتی مابقی تله های فرومونی در سایر عرصه های جنگلی نظیر یاس فاطمی (س)، مرضیه حدیدچی ( بانوان ) و باغ پرندگان جای خواهد گرفت.

رجبی در پایان افزود: پایش و رصد تله های فرمونی جهت تعیین میزان شکار آفت،  هر دو هفته یکبار به طور مستمر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز انجام می گیرد.