به گزارش اکونا پرس،

در این همایش بزرگ اقشار مختلف شهروندان ، مربیان و پیشکسوتان ورزشی ابتدا حرکات ورزشی انجام دادند و سپس حاضران مسیر تندرستی بوستان آزادگان  را پیاده روی کردند. 

 در پایان برنامه شهردار، معاونین و مدیران به قید قرعه از 20 نفر از شهروندان حاضر تقدیر کردند.