به گزارش اکونا پرس،

به نقل  از روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، نصراله آبادیان با اشاره به اهمیت حفظ درختان به عنوان یکی از اصلی ترین منابع زیستی؛ گفت: حدود 8هزار اصله درخت چنار در معابر و بوستان های این منطقه قرار دارد که با توجه به اقلیم شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آبادیان با بیان این که بیش از 40هزار انواع درخت در این منطقه وجود دارد؛ افزود: با توجه  به اهمیت  درختان چنار و تنش دمایی ایجاد شده و افزایش  دمای هوای شهر تهران در اواسط  فصل بهار، به منظور پیش گیری از خزان  زود رس این درختان اقداماتی از سوی مرکز تام منطقه 11 انجام شده است. 

او در باره انواع روش های در دست اجرا برای حفظ سلامت و نشاط درختان چنار در بخش مرکزی شهر تهران بیان کرد: اصلاح تشتک های آبیاری به نحوی که100-80 لیتر آب گنجایش داشته باشد، خاک ورزی مستمر بستر برای خارج  شدن اتیلن و رسیدن هوا به ریشه، آبیاری های سنگین به صورت مستمر  و منظم، آبشویی های مستمر و منظم در ساعات خنک، تغذیه به صورت محلول پاشی و محلول دهی و استفاده از چسب محافظ تنه به منظور انعکاس  نور خورشید و کاهش جذب دما از جمله کارهای در حال انجام است.