به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ تهران،" هادی صدیقی"  بابیان این خبر افزود:  به منظور بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی و کسب رضایتمندی به شهروندان بر اساس تدابیر شهردار منطقه ۴، سامانه ۱۳۷ منطقه ۴ در سال گذشته با حدود ۱۱۰/۰۰۰  پیام ، ضمن کاهش ۳۷/ ۱۴  درصدی نسبت به سال ۹۸ ، بیشترین سهم فراوانی پیام در بین مناطق ۲۲  گانه را حدود ۱۰ درصد به خود اختصاص داده است . 

او افزود : با توجه به فراوانی پیام منطقه ۴ از لحاظ عملکردی در سال ۹۹ ، رتبه دوم را بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سامانه ۱۳۷ کسب کرده است .

صدیقی  همچنین با اشاره به ماهیت پیامها و کاهش پیامهای حوزه ها در سال  ۹۹ ، یاد آور شد: بیشترین درخواست شهروندان مربوط به حوزه خدمات شهری حدود ۷۱ درصد  بوده که با توجه به ضرورت نگهداشت در حوزه خدمات شهری ، در سال جاری ضمن بهبود کیفی رسیدگی به درخواست ها ، روند کاهش ثبت پیام نگهداشت این حوزه در دستور کار قرار دارد.