به گزارش اکونا پرس،

به تقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴،   معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با تاکید بر اهمیت ارتقاءکیفیت و زیبایی هرچه بیشتر محیط محیط زندگی برای کودکان گفت: محلات اولین فضای عمومی است که کودکان در تعامل با آن قرار دارند و بیشترین تجربه را از آن کسب می کنند،  از این رو طراحی «محله دوستدار کودک» از مهم ترین پروژه هایی است که مطرح و اجرای آن در دستورکار است. 

سعید تیموری افزود: برای این منظور نشستی با حضور معاونان تخصصی حوزههای مختلف شهری و معاون اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با هدف شناخت زیرساخت های لازم و فعالیت های موردنیاز برای تامین حداقل خواسته ها و نیازهای کودکان با تمرکز بر پهنه های حضور پذیر کودکان مانند بوستان ها، مراکز فرهنگی و آموزشی برگزارشداست. 

  تیموری با بیان اینکه در این نشست برای فراهم شدن شرایط حضور کودکان، بر مناسب‌سازی اجتماعات کودک‌محور و مکان‌هایی که اجتماعات کودکان بیشتر است تاکید شد، اظهارداشت: حوزه اجتماعی نیز در کنار سایر حوزه ها در زمینه توسعه زیرساخت های نرم و هویت ساز شهری منطقه، بهبود مراکز خدمت رسان و مشارکت کودکان و هم افزایی بین نهادی، برنامه های مناسبی را در نظر دارد که به تناوب و زمانبندی اجرایی خواهد شد.