به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶، حناچی ضمن حضور در معاونت شهرسازی و معماری و ادارات درآمد و حسابداری منطقه با پرسنل و چند تن از مراجعین گفت و گو کرد و در جریان امور جاری منطقه قرار گرفت.

▫️حناچی شهردار تهران در ادامه این بازدید در نشستی با تورج فرهادی شهردار منطقه شش در جریان آخرین برنامه ها اقدامات مدیریت منطقه قرار گرفت