به گزارش اکونا پرس،

محمدی با قدردانی از مشارکت سازمان ورزش برای آماده سازی سالن گفت: بیش از ۹۵ درصد از اجرای عملیات اجرایی این مجموعه ورزشی توسط معاونت فنی و عمرانی انجام و با نصب تاسیسات آماده بهره‌برداری خواهد بود.

 معاونان فنی و عمران و اجتماعی و فرهنگی در این بازدید همراه شهردار منطقه بودند.