به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، اکبر مختاری با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد حس مسئولیت پذیری و مشارکت ساکنین آپارتمانها از سال گذشته آغاز به کار کرده است، گفت: تاکنون برای اجرای این طرح پنج رویداد با عناوین «چای همسایگی»، «مدیریت بحران با محوریت آموزش آتش نشانی عمومی» ، «ورزش همسایگی»،  «پاکزی» و« باغچه های همسایگی»   برگزار شده است.

 او به آغاز فاز ترویجگری در این پویش اشاره کرد و گفت: در این مرحله متخصصین ساکن در مجتمع به منظور مشارکت این افراد با مشاغل و تخصصهایشان جهت رفع معضلات موجود به ویژه در شرایطی که بیماری کرونا مانع حضور افراد غریبه در ساختمان می شود شناسایی می شوند. 

مختاری اضافه کرد: تاکنون همسایگان در تخصص هایی نظیر جوشکاری، برقکاری، تزریقات ، خیاطی ، آرایشگری و... در راستای رسیدگی به معضلات ساختمان و همچنین کمک به یکدیگر گامهای مثبتی را  برداشته اند و در صورت نیاز به سایر همسایگان، توسط شاغلین متخصص در مجتمع ، آموزش های لازم  ارائه می شود.

 او افزود: در این فاز ۶رویداد تا پایان شهریور اجرا می شود که شناسایی متخصصین و مشاغل و بهره گیری از پتانسل ها و ظرفیت آنان در بهبود وضعیت مجتمع نخستین رویدا فاز ترویجی بود.

 معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت: پویش  «ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی» در  مجتمع مبعث منطقه 15 با استقبال خوب ساکنان این مجتمع  مواجه شده است.