به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 7، شادی مالکی در این نشست با بیان اینکه برای تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز منطقه اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: در سال گذشته با تملک و احداث چند پارک در سطح محلات این منطقه  بیش از 14 هکتار به فضای سبز منطقه اضافه شده است که این امر میزان آبیاری این منطقه را افزایش داد.

وی احداث مخزن آب 2000 لیتری جهت جمع آوری روان آب ها و هوشمندسازی چاه های آب منطقه را از مهمترین اقدامات در راستای آبیاری فضای سبز خواند و گفت: شهرداری منطقه 7 استفاده از پساب های مسیل باختر را از سال گذشته در برنامه خود قرار داده است و حجم بالای تامین آب فضای سبز، از طریق تصفیه و بازچرخانی این پساب ها تامین خواهد شد.

در این جلسه امیر حسین قربانی مشاور معاون خدمات شهری شهرداری تهران منابع آب خام و چاه ها و چگونگی تامین آب فضای سبز از طریق تصفیه و بازچرخانی پساب را راهکاری مناسب دانست و گفت: طراحی مخزن 2 هزار لیتری جهت جمع آوری آب های سطحی برای توسعه فضای سبز منطقه، یکی از روش های مدیریتی به منظور مقابله و سازگاری با شرایط کم آبی است که می تواند حجم بسیار بالایی از آب فضای سبز منطقه را تامین کند و این مهم جای تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه جلسه مالکی ضمن تشکر از آقای طاهری به جهت همکاری های امور آب و انرژی سازمان بوستان ها و فضای سبز به بررسی وضعیت هوشمندسازی چاه ها و راه کارهای چگونگی استفاده از پساب ها پرداخت و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پساب و جمع آوری آب های سطحی، درصد بالایی از فضای سبز منطقه را آبیاری کرده و استفاده از منابع آب های زیرزمینی را کاهش دهیم.

گفتنی است این نشست با حضور مشاور معاون خدمات شهری شهرداری تهران، معاون امور آب و انرژی سازمان بوستان ها، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 7 و جمعی از مدیران این حوزه برگزار شد و تصفیه و بازچرخانی و نحوه استفاده از پساب های مسیل باختر در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.