به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4،  " مجید رجبی" در این باره گفت:  در راستای اجرای آرای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها  و با منظور "رعایت اصول حرفه ای کار " در خصوص شکایات واصله از فعالیت های واحدهای صنفی متخلف، ضمن شناسایی واحدهای صنفی مزاحم نسبت به طرح در مراجع قضایی  اقدام خواهد شد.

او افزود: این طرح جهت رفاه حال شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی اعم از  بصری و صوتی و  ... در محله های بیست گانه منطقه 4 اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.

رجبی  در ادامه گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری مواردی از مزاحمت های شغلی از جمله کارواش های متخلف، رنگ کاری، میوه فروشی، اغذیه فروشی  و ... بررسی و اقدام شده است.

معاون شهردار منطقه 4 در ادامه گفت: در این موارد ابتدا به مالکین اخطار داده شده و در صورت بی توجهی و نادیده گرفتن اخطاریه ها توسط واحدهای صنفی متخلف طبق قانون این واحدها پلمپ خواهند شد.

او در پایان گفت: از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده با موارد مزاحمت های شغلی با سامانه 137 یا 1888 تماس گرفته و مدیریت شهری را از این موارد مطلع سازند.