به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه در بازدید از لکه گیری آسفالت معابر ناحیه ۶ گفت:  لکه گیری آسفالت در نواحی هفتگانه منطقه با هدف دست یابی به استانداردهای قابل قبول معابر از ابتدای سال با جدیت در حال انجام است.

او با اشاره به اینکه در این راستا 30 هزار متر مربع از معابر منطقه بهسازی شده است، افزود: برحسب نیاز توزیع آسفالت انجام می شود که تاکنون با پخش هزار و 177 تن در ناحیه سه بیشترین میزان پخش آسفالت انجام شده است.

محمدی با اشاره به اینکه نگهداشت معابر شهر از نظر ایجاد سهولت در تردد عابرین و وسایل نقلیه از اولویتهای حوزه فنی و عمران منطقه است، افزود: برای تسهیل در تردد وسایل نقلیه و افزایش مقاومت لایه های زیرسازی معابر در مقابل نفوذ باران و آبهای سطحی روان و هم چنین بهبود منظر شهری این منطقه لکه گیری و روکش آسفالت معابر انجام می شود.

به گفته شهردار منطقه در مجموع  5279  تن آسفالت  بصورت لکه گیری و روکش دستی در سطح محدوده معابر منطقه با اولویت نظر شورایاران، گزارشات مردم در سامانه های 137 و 1888 و کارشناسی نواحی انجام شده است.