به گزارش اکونا پرس،

محمدی شهردار منطقه در این جلسه با پاسخگویی تلفنی به شهروندانی که طبق دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی درخواست های خود را کتبی ارائه داده بودند، رسیدگی کرد.