به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، "هادی صدیقی" با بیان این خبر : سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ادامه روند مطلوب عملکردی خویش طی سنوات اخیر ، با کسب رتبه دوم در بین مناطق ۲۲ گانه ، با حفظ جایگاه نخست شاخص زمان سه ماهه ابتدایی سال گذشته ، با ۷ پله ارتقا نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ، رتبه دوم شاخص صحت عملکرد با ضریب اهمیت ۵۶ درصد را به خود اختصاص داده که این جهش قابل ملاحظه حاصل بهبود زیر معیارهای این شاخص است.

 او افزود: به گونه ای که این منطقه از مجموع ۷ زیر معیار این شاخص، در زیر معیار های میانگین گردش پیام، حسن انجام کار، درصد انجام و مستندات با امتیاز کامل موفق به کسب رتبه اول شهر تهران گردیده است . 

صدیقی همچنین با اشاره به وضعیت مطلوب حوزه های اجرایی منطقه در ارزیابی سه ماهه پیرو تدابیر مدیریت ارشد منطقه، از کسب رتبه نخست حوزه های خدمات شهری و شهرسازی و نیز رتبه دوم حوزه های فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک منطقه در بین مناطق ۲۲ گانه خبر داد و بر تداوم این روند در ادامه به منظور حفظ و ارتقای جایگاه عملکردی منطقه تاکید نمودند . 

ایشان در ادامه با اشاره به وضعیت عملکردی نواحی ۹ گانه و رتبه مطلوب آنها اظهار داشت: نواحی ۵، ۸ و ۹ به ترتیب رتبه های ۵، ۸ و ۱۱ شهر تهران را به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه ناحیه ۵ این منطقه در سه ماهه سال جاری متعاقب بهبود فرآیند های پاسخ گویی به درخواست های شهروندان و بهبود قابل ملاحظه زمان پاسخگویی به پیامها ، ضمن کاهش۷۴۲ دقیقه ای زمان نسبت به بازه مشابه سال گذشته ، با میانگین زمان ۱۵۵ دقیقه ، رتبه سوم زمان را در بین نواحی شهر تهران به خود اختصاص داده است .

رییس سامانه ۱۳۷ منطقه ۴ در پایان ضمن تشکر از تدابیر مدیریت ارشد منطقه و همراهی کلیه حوزه های اجرایی در دستیابی به این جایگاه مطلوب عملکردی ، بر آسیب شناسی نقاط ضعف به منظور بهبود بیش از پیش جایگاه منطقه با بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود تاکید و ابراز امیدواری کرد ضمن ارتقای وضعیت نگهداشت حوزه های اجرایی ، کیفیت خدمات رسانی به شهروندان نیز بیش از پیش بهبود یابد .