به گزارش اکونا پرس،

محمدی شهردار منطقه صبح امروز به میان خیل عاشقان حسینی که با رعایت پروتکل های بهداشتی به اقامه عزای حسینی پرداختند، رفت و با آنها به عزاداری پرداخت.

محمدی با همراهی معاونین و شورایاران به محله اتابک مسجد قمر بنی هاشم (ع) رفت و با شهروندان این محله به عزاداری پرداخت.

او سپس برای اقامه نماز ظهر و عصر عاشورا در مقبره الشهدای محله رضویه حضور یافت و با شرکت در روضه خانگی محله هاشم آباد در پخش نذورات ظهر عاشورای عزاداری حسینی مشارکت کرد.