به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، "محمد محمددوست" با اعلام این خبر و با ادامه با اشاره به وضعیت شاخص های ارزیابی سامانه 137 این منطقه افزود: منطقه 4 توانسته است از مجموع 7 زیر معیار شاخص شامل میانگین گردش پیام، حسن انجام کار، درصد انجام و مستندات با امتیاز کامل رتبه اول شهر تهران را کسب که رضایتمندی شهروندان را نیز به دنبال داشته است. . 

او افزود: همچنین با حفظ جایگاه نخست شاخص زمان سه ماهه ابتدایی سال گذشته ، با 7 پله ارتقا نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، رتبه دوم شاخص صحت عملکرد در بین مناطق 22 گانه شهر تهران با ضریب اهمیت 56 درصد را به خود اختصاص داده که این جهش قابل ملاحظه حاصل بهبود زیر معیارهای این شاخص بوده است.

محمددوست با تشریح شاخص های عملکردی واحدهای اجرایی سامانه 137 افزود: وی با اشاره به وضعیت مطلوب حوزه های اجرایی منطقه در ارزیابی سه ماهه با بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود ، از کسب رتبه نخست حوزه های خدمات شهری و شهرسازی و نیز رتبه دوم حوزه های فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک منطقه در بین مناطق 22 گانه خبر داد و بر تداوم این روند در ادامه به منظور حفظ و ارتقای جایگاه عملکردی منطقه تاکید کرد .