به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4 تهران "محمدمحمددوست" با اعلام این خبر افزود؛ سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4 در ادامه روند مطلوب عملکردی خویش طی سنوات اخیر، ضمن بهبود مستمر وضعیت عملکردی منطقه در رسیدگی به درخواست های شهروندان با با تمهیدات صورت گرفته و علیرغم تنگناهای موجود ، موفق به ارتقای تدریجی رتبه عملکردی در این حوزه گردیده به گونه ای که از رتبه شانزدهم در سال 97 به رتبه دوم در سال گذشته و نیز سه ماهه نخست سال جاری ارتقا یافته است .

شهردار منطقه ۴ در ادامه با اشاره به وضعیت عملکردی نواحی نه گانه و رتبه مطلوب آنها اظهار داشتند ؛ نواحی 5 ،9 و 8 به ترتیب رتبه های  5 ،8 و 11 شهر تهران را به خود اختصاص داده ضمن اینکه ناحیه 5 این منطقه در سه ماهه سال جاری متعاقب بهبود فرآیند های پاسخ گویی به درخواست های شهروندان و بهبود قابل ملاحظه زمان پاسخگویی به پیامها ، ضمن کاهش742 دقیقه ای زمان نسبت به بازه مشابه سال گذشته ، با میانگین زمان 155 دقیقه ، رتبه سوم زمان را در بین نواحی شهر تهران به خود اختصاص داده است .

محمددوست در پایان ضمن تشکر از همراهی کلیه حوزه های اجرایی در دستیابی به این جایگاه مطلوب عملکردی ، بر آسیب شناسی نقاط ضعف به منظور بهبود بیش از پیش جایگاه منطقه با بهره گیری از جایگزینی شیوه های نوین به جای روش های سنتی تاکید و ابراز امیدواری کرد ضمن ارتقای وضعیت نگهداشت حوزه های اجرایی ، کیفیت خدمات رسانی به شهروندان نیز بیش از پیش بهبود یابد .