به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، وی در ادامه افزود: با توجه به نوع فعالیت کارکنان شهرداری، واکسینه شدن کارکنان و موضوع سلامت آنان از دغدغه های اصلی مدیریت شهری به شمار می رفت.

 شهردار منطقه با اشاره به اهمیت واکسیناسیون منابع انسانی و تلاشهای شهرداری تهران در فراهم کردن این بستر و عملیاتی شدن آن خاطر نشان کرد: با هماهنگی های به عمل آمده و اعلام ستاد مرکزی شهرداری تهران، واکسیناسیون ۹۷۳ پرسنل شهرداری منطقه طبق هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آغاز شد و تعداد 300 نفر از کارکنان این منطقه به مرکز واکسیناسیون بعثت جهت تزریق دز اول واکسن معرفی شدند. 

 به گفته وی اسامی تعداد ۴۰۰ نفر نیز روز سه شنبه نهم شهریور ماه جهت تزریق واکسن اعلام و جهت واکسیناسیون به مرکز بعثت اعزام خواهند شد. 

 شهردار منطقه یادآور شد: زمان در نظر گرفته برای انجام واکسیناسیون کارکنان به آن ها اعلام می گردد و با هماهنگی های انجام شده تا واکسینه شدن تمامی کارکنان رسمی و قرادادی، این روند ادامه خواهد داشت. 

شایان ذکر است، کارکنانی که روز پنج شنبه برای دریافت واکسن به مرکز اعلامی مراجعه کردند، از برنامه ریزی انجام شده و همچنین سازماندهی روند واکسیناسیون که بدون ازدحام و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام پذیرفت، ابراز رضایت کردند.