به گزارش اکونا پرس،

در این برنامه از دسترسی های شهرک های رضویه و مشیریه به بزرگراه شهید نجفی رستگار هم بازدید شد.

براساس این گزارش سازه پل ثامن تقاطع بزرگراه امام رضا ع و شهید نجفی رستگار قرار دارد و مسیر جنوب به شرق و شرق به جنوب را هموار می سازد.