به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه ۱۵، محمدی با تاکید بر رضایت مندی شهروندان گفت: نگهداشت شهر با حضور میدانی ، تعامل با مردم و رصد و پایش مستمر انجام می شود.

او تاکید این دوره مدیریت شهری را ارتقای وضعیت نگهداشت شهر خواند و افزود: شهروندان ما را از دریچه نظافت و پاکیزگی محیط و آراستگی شهر رصد می کنند بنابراین آن را در اولویت قرار داده و روزانه از محدوده منطقه بازدید میشود.

 بررسی وضعیت مخازن محلی، بازدید از خدمات رسانی میوه و تره بار مشیریه، نظافت و رفت و روب و پیگیری پروژه های کوچک مقیاس از برنامه های بازدید محمدی شهردار منطقه از ناحیه ۴ بود.