به گزارش اکونا پرس،

   به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، به گفته ی سید محمد رضا موسوی معاون فنی و عمران، یکی از اولویت های منطقه پس از مناسب سازی معابر به منظور تردد ایمن شهروندان، پروژ های کوچک مقیاس است که در نواحی منطقه با جدیت در حال پیگیری می باشد. 

او درخصوص اجرای  پروژه های کوچک مقیاس در محدوده ناحیه 4 ابراز کرد: میدانها و اماکن این ناحیه  که از نظر راههای دسترسی و بازپیرایی عمرانی نیاز به توجه داشته در پروژه های کوچک مقیاس برنامه ریزی و دستور کار آن صادر شده و هم اکنون در حال انجام است. 

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 3 افزود: از جمله این پروژه ها می توان به  ساماندهی قسمت حاشیه ای فضای سبز خیابان تبریزیان جنب خیابان نهم اشاره کرد که برای تعبیه فضای مناسب اوقات فراغت سالمندان و بازنشستگان محترم پیش بینی شده است. 

موسوی خاطرنشان کرد: ساماندهی فضای پیرامونی میدان شهید معتمد نژاد از دیگر پروژه های کوچک مقیاسی است که عملیات اجرایی با مناسب سازی اطراف میدان در خیابان ناصری اجرایی می شود. 

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 3 اظهار کرد: همچنین ساماندهی میدان نیلوفر واقع در محله داوودیه در مرحله تهیه نقشه های اجرایی جهت پیشگیری از آسیب دیدن فضای سبز میدان است.