به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مریم نخعی پور گفت: یکی از نقاط حادثه‌ خیز بزرگراه های سطح منطقه نقطه فوق بود که به دلیل دید نامناسب بخصوص در شب موجب تصادفات زیادی می شود که توسط تجهیزات ترافیکی و نیز چراغ راهنمایی چشمک زن ایمنی این مقطع تامین شد و کاهش تصادفات حرجی را به همراه داشت.

او بیان کرد: زمینه و هدف نقاط حادثه خیز، نقاطی هستند که احتمال وقوع تصادف در آن ها به طور غیر عادی بالاتر از دیگر نقاط می باشد؛ بنابراین شناسایی چنین نقاطی از جایگاه ویژه ای در تمام پروژه های ایمنی راه ها برخوردار است. به دلیل بالابودن آمار تصادفات ترافیکی در کشورمان، لزوم این موضوع بیش از پیش مورد تاکید است.