به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، فرامرز اکبری ، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران ،احراز آمادگی لازم جهت مواجهه با پیامدهای ناشی از حوادث  در مدیریت بحران را ضروری دانست و افزود: همزمان با اجرای طرح«نت» در منطقه ، تجهیزات امداد و نجات  در پنج مرحله تعمیر و نگهداری شده و این طرح به صورت مستمر ادامه دارد 

او نت را مخفف نگهداری و تعمیرات اعلام کرد و افزود : در این طرح ، مجموعه برنامه ها و اقداماتی به منظور نگهداری تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری انجام شد . 

دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه ، نتیجه طرح نت را ایجاد آمادگی، حفظ و استمرار قابلیت عملیاتی تجهیزات و افزایش عمر مفید تجهیزات دانست و یادآور شد : تجهیزات امداد و نجات موجود در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه  به صورت مستمر پایش و رفع مشکل شده و فعالیت اتاقهای دبیران بحران نواحی وفرمانده دوام محله رصد می شود .