به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، به گفته ی مریم نخعی پور، با اتمام عملیات خط کشی محوری بزرگراه شهید همت در محور مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید چمران تا خیابان شریعتی، تمامی این بزرگراه ایمن سازی شد.

  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 افزود: به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات بزرگراه مذکور و در جهت نگهداشت بهینه معابر بزرگراهی با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک در این محورها بالغ بر ۲۵۰۰۰ متر خط کشی طولی انجام پذیرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه، توجه به خطوط راهنمایی و رانندگی باعث کاهش حجم ترافیک، رعایت حقوق رانندگان و عابران پیاده و نیز رانندگی اصولی می شود تصریح کرد: خط کشی طولی خیابان ها و بزرگراه ها، خط کشی گذرگاه های عابر پیاده و نیز خط کشی سرعتکاه ها به موازات هم پیش می رود زیرا هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردارند.

او ابراز کرد: خط کشی‌های معابر و بزرگراه ها اهمیت به سزایی در تعیین سهم عبور و انضباط بخشی ترافیک دارند و در واقع زبان گویای شهرها بشمار می‌آیند.