به گزارش اکونا پرس،

موضوعات شهرسازی و املاک از جمله درخواست های شهروندان در این جلسه بود که محمدی پس از استماع سخنان شهروندان، دستورات لازم را صادر کرد.