به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه علی عبداله پور با اشاره به اینکه مترو یکی از مشتریان اصلی مصرف برق است و حدود ۹۴ درصد برق مصرفی آن نیز صرف حرکت قطارها می شود افزود:  علی رغم اینکه همواره در دستور کار مترو بهینه سازی مصرف انرژی و منابع طبیعی بوده است ولی مترو در شرایط شیوع ویروس کرونا با کمترین سرفاصله حرکتی ممکن و حداکثر ناوگان برای جابجایی مسافران اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش مصرف برق در فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشی را باز هم پررنگ کرده گفت: جهت بررسی و کنترل مصارف انرژی برای ساختمان های اداری شرکت بهره برداری مترو و ایستگاه های خطوط  با توجه به شرایط به نحوی مدیریت می شود که از کارکرد بی رویه تجهیزات سرمایشی جلوگیری به عمل آید و همکارانم نسبت به کارکرد سامانه تهویه، زمان بندی و بهره برداری آن نظارت می کنند تا بیشترین صرفه جویی انرژی را شاهد باشیم. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه افزود: مسئولین ایستگاه و سایر متولیان امر با بازدیدهای دوره ای و ایجاد فرهنگ سازی مناسب نسبت به صرفه جویی انرژی در ایستگاه‌ها اقدام کرده اند، به نحوی که با رعایت جنبه‌های ایمنی از خاموش بودن روشنایی زیر سکوها، اتاق های فنی، هواسازها، نیم تونل ها و... در زمان هایی که فعالیتی در این اماکن انجام نمی‌شود، اطمینان حاصل کنند.
عبداله پور تصریح کرد: تنظیم ترموستات کولرهای گازی برروی ۲۵ درجه، خاموش نمودن تمامی وسایل برقی در ساعات غیر اداری، ایجاد آگاهی و آموزش و نیز نصب دستورالعمل های مناسب در خصوص مدیریت مصرف برق جهت صرفه جویی و کنترل مصارف انرژی در ساختمان های اداری از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی گفت: مقرر گردید در ایستگاه‌های کم تردد وسایر ایستگاه ها در ساعات خلوت، پله های برقی قدیمی نیز مشابه پله های برقی نسل جدید با مد صرفه جویی انرژی به کار گرفته شوند. ضمن اینکه در ساعات خلوت ایستگاه‌ها، پله های برقی موازی با رعایت تکریم مسافران خاموش می شوند.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در ادامه گفت: با توجه به داشتن ۴ پایانه رو زمینی و بخش هایی از ایستگاه ها و ساختمان های اداری که امکان استفاده از نور خورشید و استفاده از این انرژی خدادادی بوده است و استفاده از این نوع انرژی ادامه دار خواهد بود.
عبداله پورخاطرنشان کرد: همکارانم در پایانه ها و تعمیرگاه ها، ایستگاه ها و در تمامی فضاهای  شرکت و تجهیزات از منظر صرفه جویی انرژی با رعایت تمامی مسائل فنی، بهره برداری و ایمنی، بازنگری و همگام با سایر ارگان ها و مردم در صرفه جویی برق و مهم تر از آن حفظ محیط زیست اقدام کرده و این رویه نیز با توسعه تکنولوژی ادامه خواهد داشت.