به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، احمد تواهن شهردار طی جلسه ای که با حضور حمید رضا نصریان مسئوول سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران برگزار شد گفت: سامانه 137 مناسب ترین شاخص ارزیابی مناطق در چابکی، تعهد و تخصص است و کاهش پیام های  این سامانه نشانگر جلب رضایتمندی شهروندان  می باشدکه همواره باید با حمیت و تلاش جمعی نسبت به حفظ و ارتقای آن کوشید.تواهن بیان کرد:  موفقیت پی در پی در کسب رتبه نخست این منطقه در ارائه خدمات بهینه به شهروندان در میان مناطق 22 گانه اقدام ارزشمندی است که صرفا با همدلی، همسویی و بهره گیری از مهارت و تجارب گروهی میسر می شود.