به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، سید مجید غمخوار ضمن اعلام خبر فوق، هدف از ساماندهی و بازپیرایی میدانگاه مقابل ایستگاه متروی صادقیه را ساماندهی وضعیت تردد عابران پیاده، بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت فضاهای شهری ذکر و اضافه کرد: اجرای این پروژه از تابستان سال جاری آغاز شد و با توجه معارضات موجود در محل اجرای پروژه و نیز حجم بالای تردد مسافران ضمن اتخاذ تمهیدات خاص اجرایی و تقسیم پروژه به بخش های کوچکتر مورد پیگیری قرار گرفت.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، اقداماتی از قبیل برچیدن آب نما، تخریب کفپوش، جداول و بتن های آسیب دیده پیاده رو، قلوه ریزی و شن ریزی، تسطیح پیاده رو و میدانگاه و همچنین اجرای جداول جدید در بخش هایی از جبهه شرقی پروژه به سرانجام رسیده و سایر فعالیت های اجرایی به ویژه در بخش مقابل ورودی مترو درحال پیگیری است.