به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2 ،کاظم داودی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲ با اعلام این خبرگفت: به منظور تعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی و با هدف توسعه ی برنامه های شهر دوستدار کودک؛ تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان درمنطقه ۲ توسط تیم پژوهشی ومطالعاتی درحال اجرا است.

وی بیان داشت:آگاهی از ویژگی های کمی- کیفی ، جمعیت شناختی، آشنایی با پتانسیل های جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی سطح منطقه ، برآوردنیازها و کمبودهای این قشر و همچنین امکانات و تسهیلاتی که درشرایط فعلی در اختیار آنان قرار دارد از اهمیت بالایی برخورداراست.

معاون شهردار منطقه ۲ اشاره داشت: تدوین اطلس مورد نظر برای پیمودن مسیر شهردوستدار کودک و توسعه ی بومی سازی شاخص های پایه ای ، اصلی و ایجاد بسترمناسب اقدامی تاثیرگذار خواهد بود.،که می تواند تصویری روشن و روزآمد از مشکلات کودکان و نوجوانان و همچنین تحلیل میزان دسترسی آنها به انواع خدمات حقوقی، سلامت، بهداشت، تغذیه، ایمنی و حمل و نقل برای هرگونه چشم انداز و سیاستگذاری دراین حوزه را فراهم آورد.

داودی درپایان افزود: اطلس شهری کودکان و نوجوانان مبنای تهیه تمامی طرح ها، برنامه ها واقدامات توسعه ای شهردوستدار کودک در چهارچوب دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک و راهنمای ملی توسعه شهردوستدارکودک و نوجوانان قرار می گیرد.