به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۳، کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی، ارتقاء فرهنگ ارتباط با ناشنوایان و رعایت حقوق افراد ناشنوا را از اهداف این برنامه ها برشمرد و گفت:  اکران طرح های گرافیکی و اطلاع رسانی، تقدیر از مراکز تخصصی دارای سابقه درحوزه خدمات به شهروندان ناشنوا و کم شنوا، شناسایی و رفع مشکلات مدارس ویژه ناشنوایان،تقدیر از افراد شاخص و نخبه ناشنوا و کم شنوا،برگزاری وبینار های تخصصی و کلاس های آموزشی مجازی جزو برنامه های سلامت محور است.

او بیان کرد: ارائه خدمات درمانی شنوایی سنجی به شهروندان نیازمند ازجمله برنامه های مشارکتی باکلینیک شهرسالم شهرداری منطقه۳ نیز دردستورکار قراردارد