به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه ۶ ، مراسم تکریم و معارفه شهردار قلب پایتخت با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از دبیران شورایاری و مدیران شهری این منطقه برگزار شد و از زحمات تورج فرهادی شهردار پیشین منطقه شش قدردانی و تجلیل بعمل آمد و مسعود رنجبریان به عنوان شهردار جدید قلب پایتخت معرفی و منصوب شد.

از سوابق اجرایی مسعود رنجبریان ، می توان به عناوین ذیل اشاره کرد: 

شهردار منطقه ۸ تهران ، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، نایب رئیس هیات مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک ، معاون هماهنگی امور مراکز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ، معاون هماهنگی و برنامه ریزی شرکت کنترل ترافیک تهران ، عضو هیات مدیره شرکت عرف ایران ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۵