به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه علی عبداله پور افزود: تا پایان مهرماه امسال 35درصد قطارهای درون شهری و بیش از 75 درصد ناوگان خط 5 از محدوده مجاز جهت انجام اورهال عبور کرده اند.که جهت بروز رسانی این ناوگان و انجام اورهال تا سال 1403 اعتباری بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان نیاز است .
وی با اشاره به اینکه عدم پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی کل کشور و عدم توانایی شهرداری تهران در تامین هزینه های اورهال باعث انباشتگی بیش از پیش این تعمیرات شده است.تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری تهران در تامین هزینه های جاری شرکت بهره برداری متروی تهران تنهاست بطوری که از کل هزینه های جاری سال ۱۳۹۹، کمتر از یک درصد توسط دولت، ۱۴ درصد توسط مسافران و ۸۵ درصد توسط شهرداری تهران تامین شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: شرکت بهره برداری متروی تهران علی رغم افزایش ایستگاه‌ها و در پی شیوع کرونا، که منجر به کاهش قابل توجه مسافران مترو شد، با مشکلات مالی زیادی رو برو شده است.
عبداله پور افزود: این کمبود نقدینگی با توجه به عدم ثبات قیمت ارز، هزینه‌های بالای اورهال ناوگان مترو که نیازمند تامین برخی از قطعاتش از خارج کشور است، این ناوگان انبوه بر را با وضعیت اضطراری روبرو کرده است اما با تمام این مشکلات طی دو سال و هشت ماه گذشته بدون لحظه ای وقف با تلاش و همیاری کارکنان شرکت بهره برداری مترو، با استفاده از تمامی توان و امکانات موجود به شهروندان و مسافران خدمات رسانی کرده ایم.
وی با بیان اینکه خراب شدن یک قطار همانند دیگر وسایل حمل و نقل نیست و‌ اگر یک واگن یا یک قطار نتواند خوب کار کند کل سرویس دهی خط را دچار اختلال می‌کند.گفت: در حال حاضر مشکل متروی تهران اورهال ناوگان است و باید فکر اساسی به حال آن کرد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: در حال حاضر 161 رام قطار در خطوط هفتگانه مترو فعال هستند که برخی از آنها بیش از نهصدکیلومتر کارکرد داشته و باید اورهال شوند، اما به دلیل کمبود ناوگان از این قطارها استفاده می کنیم. که ممکن است در حین سرویس دهی دچار خرابی شوند.
وی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی اورهال تکیه بر توان داخلی است و در این سال ها همکاری های خوبی با تولیدکنندگان داخلی انجام شده اما هنوز در تامین بعضی از قطعات با مشکل روبرو هستیم. که امیدواریم هرچه زودتر این مشکل برطرف شود .
عبداله پور با اشاره به اینکه در حال حاضر اورهال 6رام قطار درون شهری و3 واگن از ناوگان خط5 در حال انجام است. افزود: 33 واگن دو طبقه و 12 لوکومتیو ناوگان خط5 و سه رام قطار درون شهری بدلیل کمبود قطعه از سرویس خارج شده اند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در پایان گفت: سعی کرده ایم با تمامی کمبود های موجود بهترین خدمات رسانی را به شهروندان و مسافران ارائه دهیم و شاهد افزایش رضایتمندی بیش از بیش مسافران باشیم.