به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، براساس سیاست‌ها و وظایف ابلاغی طی دستورالعمل " تحول در نگهداشت شهر" و نظر به اهمیت ارتقای سطح موضوعات محیط زیستی، نشست هم اندیشی بررسی عملکرد برنامه های محیط زیستی مناطق 22 گانه با حضور مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار، رئیس حراست و بازرسی، معاونین و مدیران این اداره کل برگزار شد.

با توجه به لزوم تغییر در سطح خدمات رسانی به شهروندان، ارزیابی های محیط زیستی در نواحی مناطق 22گانه با نظارت مستقیم سازمان بازرسی شهرداری تهران و براساس گزارشات میدانی روزانه ناظران اداره کل امور خدمات شهری،گزارشات میدانی روزانه ناظران عالی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و بازدیدهای میدانی همکاران سازمان بازرسی صورت می گیرد.

همچنین لازم به توضیح است که ازین پس ارزیابی های محیط زیستی در دو بخش میدانی و اسنادی و به صورت ناحیه محور و روزانه انجام می گیرد. که بخش اسنادی شامل بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و مستندات و بخش میدانی مربوط به بررسی المان هایی چون معاینه فنی موتورخانه ها، نیروگاه های خوشیدی، خانه های محیط زیست و ... است. 

پس از ارزیابی های صورت گرفته نتایج صورت عینی و شفاف به مسئولین منطقه منعکس و گزارشات دوره ای آن برای مدیران ارشد شهرداری تهران جهت تصمیم گیری های بعدی ارائه خواهد شد.