به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ تهران" محمدرضا پوریافر"  با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دفاتر توسعه محلی این منطقه گفت: اقدامات اخیر دفاتر توسعه محلی در محله های کم برخوردار منطقه با هدف اجرای پروژه های کوچک مقیاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

او افزود: در این جلسه تغییر پهنه اراضی موسوم به اراضی "حاجی‌بیگی" در محله شمیران نو  با ارایه گزارشی مطرح و مقرر شد در اولویت های اجرایی قرار گیرد.

شهردار منطقه ۴ در ادامه گفت:  ساماندهی این اراضی در زمینه مکان‌مند نمودن داده‌های کالبدی و جمعیتی منطقه  و تحلیل‌ منطقه به تفکیک محله ها طبق بررسی های کارشناسان طرح تفضیلی منطقه در این جلسه بیان شد.

پوریافر از اجرای پروژه های کوچک مقیاس محله ای در محله های  گلشن و جوادیه با در نظر گرفتن بودجه در سال آینده خبر داد و گفت: کاستی های و کمبودهای موجود در محله های کم برخوردار با اجرای پروژه های کوچک مقیاس جبران خواهد شد.