به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، حمید جوانی با بیان این مطلب گفت: فهرست درخواست ها و نیازها به تفکیک هر محله همانند نقشه راهی برای برنامه ریزی های آتی مدیران شهری به منظور هزینه کرد اعتبارات در سطح محلی است.

شهردار منطقه 3 افزود: در طی بازدید های میدانی و جلساتی که در محلات صورت می پذیرد ضمن بررسی موضوعات و شرایط موجود، راهکارهای اجرایی با همکاری معاونین و مدیران مرتبط تدوین می شود که اولویت اجرا با محلات کم برخوردار است.

جوانی تاکید کرد: لازمه هر موفقیتی همکاری، همدلی و همراهی معتمدین محل با مدیران شهری است تا بتوان مسائل محلی را با رعایت اولویت در اسرع وقت احصا کرد.

شهردار منطقه 3 اظهار داشت:   امنا و معتمدین محل، دغدغه های شهروندان و ساکنین را از سطح محلات جمع آوری و با هدف تسریع و ایجاد تعامل به مدیران شهری منتقل می کنند.