به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری شورای اسلامی شهر تهران علیرضا نادعلی عضو و سخنگوی شورای شهر تهران از ارائه گزارشی در خصوص  مشکلات محله هرندی در بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران خبر داد و افزود: این گزارش توسط ناصر امانی عضو شورای شهر تهران که "محله گردی" را به منظور بررسی مشکلات محلات شهر و ارائه راه حل از سوی مدیریت شهری پایتخت در برنامه کاری خد دارد ارائه خواهد شد.

نادعلی در ادامه تشریح جلسه پیش روی شورای شهر افزود: همچنین در این جلسه استفساریه شهردار تهران در خصوص بودجه سال 1400 شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: انتخاب نمایندگانی از میان اعضای شورا جهت عضویت در ستادهای "مدیریت جمعیت شهر تهران" و "راهبری مسئولیت اجتماعی سازمانی موضوع نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاههای اقتصادی شهر تهران" صورت خواهد گرفت.

وی همچنین افزود: در ادامه این جلسه انتخاب کارشناسانی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت موضوع مصوبه مقابله کنترل اسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و انتخاب دو نفر کارشناس مسائل آموزش فرهنگی در حوزه زیست محیطی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت بر آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند و نیز یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و یک نفر صاحب نظر در حوزه کار آفرینی جهت عضویت در "شورای سیاستگذاری کار آفرینی شهر تهران"، انجام خواهد شد.

علیرضا نادعلی همچنین خاطر نشان ساخت: در بیست و چهارمین جلسه شورا تعدادی پرونده باغات شهر از حیث باغ یا غیر باغ بودن مود بررسی قرار می گیرند.

گفتنی است بیست و چهارمین جلسه شورا فردا سه شنبه بیست و پنجم آبان ماه برگزار می شود.