به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ظهر امروز در جریان دیدار مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با کارکنان خانواده شهدا شاغل در شرکت بهره برداری مترو، یکی از فرزندان شهید و جانباز مدافع حرم، به دلیل مشکلاتی که درسال های گذشته داشته و مورد رسیدگی قرار نگرفته بود با ریختن بنزین اعتراض خود را اعلام کرد.
اما خوشبختانه با اقدام به موقع و سریع اطرافیان و صحبت های عبداله پور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو فرد مورد نظر آرام شد و مقرر گردید مطالبات نامبرده بررسی و رسیدگی شود.