به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، 

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن تاکید بر اینکه تمامی جوانب و ملاحظات محیط زیستی مربوط به پروژه های شهری باید بررسی شوند، گفت: در خصوص احداث بوستان اکولوژیک مهمترین مساله، کاشت گیاهان با نیاز آبی پایین، بومی و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه است.

قابل ذکر است، در چهارمین نشست کمیته فنی (غربالگری) سال ۱۴۰۰ طرح ها و پروژه های عمرانی، خدماتی و زیربنایی شهرداری تهران، پروژه های احداث تصفیه خانه مسیل باختر منطقه ۷، احداث بوستان اکولوژیک ولایت توسط سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران، مطالعات رفع نقاط گلوگاهی کانال تهرانپارس در تقاطع با خیابان های سوم و دهم از سوی سازمان مشاور فنی و مهندسی، مطالعات بازنگری سرشاخه خیابان مقدس اردبیلی(سازمان مشاور فنی و مهندسی) و مطالعات مرحله دوم دوربرگردان غیر همسطح شرق به شرق بزرگراه شهید آوینی در محدوده خیابان سلمان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بررسی های صورت گرفته در این کمیته، پروژه های احداث تصفیه خانه مسیل باختر و بوستان اکولوژیک ولایت ملزم به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی گردید.

همچنین پروژه های رفع نقاط گلوگاهی کانال تهرانپارس، مطالعات بازنگری سرشاخه خیابان مقدس اردبیلی و مطالعات مرحله دوم دوربرگردان غیر همسطح شرق به شرق بزرگراه شهید آوینی ملزم به رعایت الزامات محیط زیستی در زمان ساخت و بهره برداری شد.