به گزارش اکونا پرس،

سید مهدی صباغ شهردار منطقه در این جلسه به درخواست شهروندان با موضوع تعیین تکلیف املاک، تخریب و نوسازی، درخواست مجوز ساخت و موضوعات اجرای احکام پاسخ گفت.

براساس این گزارش، معاونین شهرسازی و معماری و روسای املاک، اجرای احکام بازرسی و حراست در این جلسه حاضر بودند.