به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازاداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری در نشستی که به منظور نمایش فیلم مستند "زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک" برگزار شد، توضیح داد: ویلیام وایت، نویسنده کتاب "زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک" (1987) یکی از طراحان برجسته شهری است که رویکرد طراحی مبتنی بر رفتار را دنبال می کند و همراه با کتاب، فیلم مستندی را تهیه کرده و با بیان خوب تصویری اقدام به تحلیل فضاهای شهری ساخته شده در تعدادی از شهرهای آمریکای شمالی کرده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که این فیلم مستند، تحلیلی بر فضاهای شهری ساخته شده در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا و کانادا دارد و سعی می کند مبتنی بر رفتار بهره برداران از فضاهای شهری، مهمترین نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند، خاطرنشان کرد: این فیلم می تواند راهنمای مناسبی برای متخصصان حوزه های مختلف شهری، اعم از برنامه ریزان، طراحان، مجریان و بهره برداران باشد.

علی اکبری افزود: این فیلم حاصل پژوهش ویلیام وایت و همکارانش برای کمیسیون برنامه ریزی شهرداری نیویورک است و هدف آن، اصلاح ضوابط پهنه بندی شهری برای امکان جانمایی، طراحی و اجرای فضاهای شهری است و در این اثر به بررسی و تحلیل نمونه های مشخصی از فضاهای شهری موفق و ناموفق پرداخته شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، با اشاره به این که گروهی از طراحان شهری زیر چتر رفتارباوری و رفتارگرایی معتقد هستند که طراحی چه در مقیاس کلان و چه در مقیاس خرد باید مبتنی بر شناسایی و تحلیل دقیق رفتار انسانها صورت گیرد و این فضاست که باید خود را با رفتار هماهنگ سازد، توضیح داد: این تفکر در مقابل نگرشی قرار می گیرد که قبل تر در قالب نهضت پارکسازی یا زیباسازی شهری تعریف می شد که مبتنی بر جبرباوری کالبدی بود و باور داشت چنانچه ما محیط های خوبی بسازیم، می توانیم آدم های خوبی داشته باشیم و این محیط و مشخصات مربوط به آن است که ویژگی انسان ها را می سازد؛ ولی هرچه از دوران صنعتی شدن به جلو آمدیم، نمونه های شکست خورده و مثالهای نقض این رویکرد بیشتر نمایان شد و در مقابل آن، رویکرد رفتارگرایی شکل گرفت که در این فیلم نمونه ها و ویژگی های آن نمایش داده است.

علی اکبری با بیان این که سازمان نوسازی شهر تهران در تمامی فرآیندهای مرتبط با فضاهای شهری (جانمایی فضاها، تأمین زمین، طراحی، اجرا، بهره برداری و...) فعالیت دارد، عنوان کرد: در حوزه های متنوع مرتبط با نوسازی، تجارب تصویری خارجی و داخلی زیادی وجود دارد که به ارزیابی کاربست فضاهای شهری می پردازد و ضروری است که از تجارب مختلف در این زمینه استفاده کرد.