به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، "رضا معلم" در این باره گفت: همزمان با طرح نگهداشت شهر و رسیدگی ویژه به چهره و سلامت منطقه،  مدیریت شهری همواره به آراستگی و نظافت شهر اهمیت می دهد  و در چنین ایامی که بحث سلامت معابر و بوستان ها در اولویت است، مبحث نظافت و زیبایی دیوارهای شهری نیز فراموش نشده است.

او خاطرنشان کرد:  در این راستا به همت واحد های خدمات شهری نواحی نه گانه و عوامل کارگری پاکسازی جداره ها و امحاء دیوارنویسی های غیر مجاز، جمع آوری بنرها ، پوستر و برچسب های تبلیغاتی در حال انجام است.