به گزارش اکونا پرس،

سید مهدی صباغ شهردار منطقه در این جلسه به درخواست شهروندان با موضوع املاک ، موضوعات شهرسازی ، اجرای احکام و ساماندهی  پاسخ گفت.

براساس این گزارش، معاون شهرسازی و معماری و روسای بازرسی ، املاک ، ساماندهی و اجرای احکام در این جلسه حاضر بودند.