به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ٧، در جریان این نشست نصرالله آبادیان شهردار منطقه وضعیت درآمد منطقه را بررسی و جهت افزایش درآمد تا پایان سال جاری تاکید کرد و همچنین از همه همکاران خواست تا با همفکری و تلاش جهت ارتقاء بخش درآمدی و به تبع آن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

 وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیته درآمد با محوریت وصول مطالبات، بررسی و ارزیابی عوامل موثر در ارتقا سطح درآمد منطقه و به ویژه راهکارهای اصولی و کارآمد در کسب درآمد پایدار برگزار می شود، افزود: مدیران و شهرداران نواحی ضمن شناسایی قطعات بزرگ در سطح منطقه و توافق با مالکین، این پروژه ها را در کمیسیون ماده پنج مطرح کنند تا ضمن داشتن پیوست اجتماعی از طریق این کمیسیون تمام جوانب اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی ... سنجیده شود زیرا تمام تلاش ما بر این است که کسب درآمدمان موجب ایجاد مشکلات برای شهر و  شهروندان نشود.