به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری شورای اسلامی شهر تهران محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه طرح رصد در منطقه ١٨ با اعلام این خبر گفت :به منظور تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام وجدید شهر تهران درماموریتهای ششگانه ، کمیسیون برنامه و بودجه طرح نظارت بر پروژه های مستمر وغیرمستمر را باکمک کارشناسان خبره به زودی آغاز خواهد کرد. آخوندی افزود : در این طرح  ضمن بررسی پیشرفت فیزیکی هر پروژه، مشکلات و مسائل پروژه احصاء و برای حل آن به منظور تسریع در اجرای پروژه تصمیم گیری خواهد شد. همچنین مشکلات بودجه ای، عملکرد پیمانکار، معارضین پروژه و تخلفات احتمالی از مواردی است که در این طرح توسط کارشناسان بررسی و گزارش نهایی هرسه ماه  به کمیسیون برنامه و بودجه و شورای شهر تهران در قالب گزارش های نظارتی دوره ای ارائه خواهد شد.وبراساس کنترل عملکرد واحدها رتبه بندی و امتیاز داده میشود و واحدهای موفق و ضعیف معرفی خواهند شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به نقش مهم مردم در اداره شهر اشاره کرد و افزود : خواست مردم، رضایت مردم، مشارکت مردم و نظارت مردم اصولی است که در تعریف و اجرای پروژه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

هفدهمین جلسه طرح رصد امروز در منطقه ١٨ با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.