به گزارش اکونا پرس،

سید مهدی صباغ شهردار منطقه در این جلسه به درخواست شهروندان با موضوع املاک و شهرسازی پاسخ گفت.

براساس این گزارش، جانشین شهرسازی و معماری و روسای بازرسی ، املاک ، حقوقی و حراست در این جلسه حاضر بودند.