به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶،امیر حسین جابر انصاری سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه شش  از اجرای عملیات به زراعی ۱۴۰۰۰۰ متر مربع از فضاهای سبز شهری خبر داد و گفت:  فضاهای سبزقلب پایتخت برای بارش های زمستانی آماده سازی می شوند.

جابر انصاری ادامه داد: در عملیات به  زراعی بوستان ها و معابر فعالیت هایی از قبیل جمع آوری خاک مازاد باغچه ها،پاکسازی باغچه ها، تقویت درختان باکود کمپوست گرانوله،کندوکوب، زیرو رو کردن خاک بستر باغچه های معابر وجنگلکاریهای سطح محدوده با هدف اصلاح وبهبود وضعیت فیزیکی وتقویت خاک و عملیات هرس که به منظور جوان سازی ، فرم دهی و حذف شاخه های خشک ومزاحم انجام شده است.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۶ اظهار داشت: هرس درختان ، درختچه ها ،آرایش و زیباسازی فضاهای سبز شهری در مرحله ی اول در معابر اصلی ، حاشیه ی شبکه های بزرگراهی ، معابر فرعی و همچنین جنگل کاری های موجود در محدوده ی منطقه ۶  انجام شده و در مراحل بعدی  نیز شاهد هرس درختان   بوستان سطح منطقه ، درختچه های رفیوژها و بلوارها و  هستیم.